Възприемам себе си като изследовател на човешките преживявания, който с нестихващ интерес проучва и разглежда различните измерения на вътрешния свят и комплексността на отношенията между хората.

Любопитството ми към човешката природа ме тласна да завърша Психология, а след това специализирах е в областта на „Управлението на образованието за възрастни“, преминавайки също така и през обучения по Психоанализа и Когнитивно поведенческа терапия.

Започнах професионалния си път в областта на образованието и развитието през 2004г. и близо 10 години бях фасилитатор на обучения за развитие на умения за лична и професионална ефективност. Като треньор и консултант за организации в едни от най-динамичните браншове (IT, реклама, финанси, фармация) разработвах и провеждах обучения за умения за лидерство и мениджмънт, коучинг, управление на представянето, както и за личностни умения, комуникация и презентиране, лична ефективност и самоуправление.

През 2009г се запознах със системата за дизайн на човека и посветих енергията си първо на изучаването, а по-късно и на представянето й в България. Като професионален human design анализатор и преподавател, работех с хора, търсещи промяна и себеосъществяване, както и с двойки, стремящи се към по-пълноценни и автентични взаимоотношения. Срещайки се с историите и предизвикателствата на много връзки, все по-актуални за мен ставаха въпросите, свързани с терапията на двойки. От 2013г. се впуснах да изучавам съвременните подходи в областта като Relational Life Therapy (2017), метода „Готман“ (2020 & 2021), психобиологичния подход P.A.C.T. (2021)  и други перспективи, поднасяни от експертите в сферата на отношенията.

Уъркшопът „7-те принципа на процъфтяващата връзка“ („The 7 Principles of making marriage work“) е разработен от Института Готман на базата на повече от 40 години научни изследвания на стотици двойки. Неговата цел е да ви даде нов поглед върху отношенията и да предложи научно базирани подходи, с които да подсилите свързаността си и да управлявате конфликтите по здравословен и позитивен начин.

Какво би било ако преформулираме менталното здраве като здраве на мозъка? Др. Даниел Амен използва мулти-модален подход и сканиране на мозъка (SPECT), за да установи какви са причините, които лежат в основата на състоянията, които се описват като ментална болест. В своята практика той открива, че в голяма степен депресията, тревожността, дефицитът на внимание, проблемите на паметта, неконтролируемият гняв, обсесиите и фобиите, са свързани със състоянието на мозъка. Той установява, че също така могат да бъдат повлияни чрез конкретни стратегии, подкрепящи възстановяването на мозъчното здраве, взимащи предвид биологичните, психологическите, социалните и духовните фактори.

Neuroencoding е метод, който се базира на откритията на невронауката (neuroscience), превръщайки ги в практични начини да управляваме моделите и модифицираме си на поведение.

Психобиологичният подход към терапията на двойки (PACT) е разработен от др. Стан Таткин. Той синтезира теорията на привързаността, неврология на развитието и регулацията на физиологичната възбуда.

Neuroscience е науката изучаваща човешкия мозък. Знанието за функционирането на мозъка дава основа за разбирането на човешкото поведение в интимните отношения. То ни помага да разпознаваме и модулираме възприятието за опасност и реакциите свързани със самозащита и търсене на сигурност, както и да сме запознати как работят онези „системи“ в мозъка, които ни предразполагат да търсим близост и взаимност във връзките си.

Теорията на привързаността предоставя обяснение на биологичната нужда от свързване с другите. Преживяванията в ранните ни връзки създават модел, който предпоставя в каква степен ще се чувстваме в безопасност и защитени в отношенията си като възрастни. Несигурността, която носим в себе си като модел, се разгръща в интимните връзки като невидимо течение и се оказва в източник на множество трудности, докато не бъде адресирана.

Биологичната възбуда е променящото се момент по момент състояние на нашата енергия, будност и готовност да взаимодействаме. Тя формира на физическо ниво „вълните“, по които се носят емоциите ни.

Психобиологичният подход позволява двойките да разбират какво се случва с тях на тези три нива и помага на партньорите да се съгласуват в реално време, за да изграждат и поддържат усещане за сигурно-функционираща връзка, в която са видени и приети.

Методът „Готман“ е подход за терапия на двойки , който включва преглед на връзката и интегрира структурирани, базирани на изследвания интервенции, които стъпват на теоретичен модел, описващ принципите на щастливите и трайни отношения (Стабилната Къща на Отношенията). Целта е да бъдат обезвредени онези тенденции в общуването, които водят до ескалация на конфликта, да се подхрани приятелството, уважението и интимността, да се отстранят препятствията, водещи до стагнация и да се изгради трайно усещане за емпатия и разбиране във връзката.

Методът „Готман“ е подход за терапия на двойки , който включва преглед на връзката и интегрира структурирани, базирани на изследвания интервенции, които стъпват на теоретичен модел, описващ принципите на щастливите и трайни отношения (Стабилната Къща на Отношенията). Целта е да бъдат обезвредени онези тенденции в общуването, които водят до ескалация на конфликта, да се подхрани приятелството, уважението и интимността, да се отстранят препятствията, водещи до стагнация и да се изгради трайно усещане за емпатия и разбиране във връзката.

Микроизраженията са лицеви експресии, които се появяват за части от секундата, често преди човек да осъзнае. За разлика от вербалната комуникация, израженията на лицето представялват универсална система от сигнали, разкриваща изменящите се емоционални състояния момент по момент. Произтичащи от движението на мускулите на лицето в съзвучие с протичащото вътре в нас, те предлагат език, на който можем да общуваме отвъд културните и личностни различия и да се докоснем до емоционалното преживяване.

През 1967г. Пол Екман започва дългогодишно изучаване на микроекспресиите и в резултат на това създава първата система (FACS), позволяваща да се кодират обективно и разбираемо израженията на лицето.

Изследването на микроизраженията е продължаващо пътеществие, което не спира да ме обогатява. То ме провокира да стоя будна за динамичните промени, изписващи се скорострелно на лицето и да оставам любопитна каква история се разказва, отвъд думите.

RLT е подход за консултиране на двойки, разработен от психотерапевта Теранс Риъл, който специализира в адресирането на трудностите, които мъжете срещат в интимността, в резултат на характерния начин, по който са социализирани половете. Този метод е изключително полезен за да бъдат преразгледани допусканията относно социално предписаните роли на партньорите в интимните отношения.

Този 6-месечен курс ми даде възможност да уча от двама гиганти в сферата на терапията на двойки – Естер Перел и Тери Риъл. Всеки от тях поднасяше своя опит от десетилетия практика, акцентирайки върху областите, в които специализира. Тери Риъл ме докосна, поставяйки темата за невидимата депресия при мъжете, в резултат от патриархалната социализация, която разделя качествата на „мъжки“ и „женски“, правейки по този начин проявата на половината спектър неприемлив за изразяване. Това ме предизвика да размишлявам по-задълбочено за стереотипните роли, поддържани от дълбоко вкоренени вярвания кои са правилните и приемливи прояви на „мъжествеността“ или „женствеността“.
Учейки от Естер Перел бях изправена пред предизвикателството да преразгледам разбиранията си относно изневярата. Нейното виждане, че в аферата „Ние не търсим друг партньор, а друг Аз“, подхрани у мен дълбоко приемане и готовност да изследвам значението на тайните връзки.

„Качеството на връзките ни определя качеството на живота ни“, казва Естер Перел. За първи път се докоснах до работата й чрез този двудневен семинар в София, посветен на еротиката. Перспективата, която се откри пред мен се оказа животопроменяща, понеже ме предизвика да погледна на интимните отношения, сексуалността и изневярата през призмата на дълбоко вкоренените потребности от автономност и свързаност, които се съревновават в нас. Работата на Естер Перел ме тласна да се върна към света на консултирането и да започна да се обучавам и развивам в тази посока.

Междувременно професионалното ми развитие пое по посока на обученията в сферата на бизнеса, където динамиката на средата ме подтикна да потърся алтернативни парадигми, предлагащи практични решения на ежедневни предизвикателства, отвеждайки ме към метода на когнитивно-поведенческата терапия.

Докато все още бях студентка, работата на Зигмунд Фройд беше първата перспектива, която запали интереса ми към терапията.

Завърших „Психология“ в СУ „Климент Охридски“ през 2005г., движена от дълбоко любопитство към човешката природа.