Events

По време на семинара ще научите:

  • По какво може да се предскаже раздялата?
  • Какви са сигналите, че е необходимо да укрепим отношенията си?
  • Кои са най-разрушителните модели във връзките и как могат да бъдат променени?
  • Какво бихме могли да направим, за да укрепим връзката си?
  • Как се създава, подхранва и развива щастливата дълготрайна връзка?
  • Кои са 9-те компонента, които изграждат Къщата на Силната Връзка?
    Как да прилагаме в ежедневието си принципите на процъфтяващите връзки?

Запознайте се със „7-те принципа на процъфтяващите връзки“  и дайте ново измерение на вашата връзка!