Monthly Archives :

June 2022

Как се разпалват кавгите?

1200 620 Ana Valeva

Знаете ли, че повечето кавги започват от по-дълбоко и мрачно място, отколкото можете да предположите? Заровени в подкоровите структури на мозъка, бадемовидните тела са първите, които реагират на всеки намек…

Танцът на уязвимостта

1200 620 Ana Valeva

Всеки от нас пристига във връзките си с чеиз. Той е съставен от чувствителни, болезнени места, които носим от своята история. Някои са произтекли от динамиката в рожденото ни семейство,…