Monthly Archives :

November 2021

Какво ни свързва и разделя?

1200 620 Ana Valeva

Множество пъти на ден търсим вниманието на човека до себе си. Споделяме какво сме прочели или видели, оплакваме се от малки неудобства, намекваме за опасенията си, разказваме шега, спомен или…

Какво ако знаеше, че този проблем е нерешим?

1200 620 Ana Valeva

Ако знаеше, че проблемът, който предизвиква кавги с човека до теб, е нерешим, какво би се променило за теб? Вероятно този въпрос звучи парадоксално. Може би предизвиква бунт поради желанието…