Консултиране

Преглед на връзката

Какво представлява Прегледът на Връзката с метода ``Готман``?

Прегледът на връзката ви дава възможност да проверите състоянието на партньорството и да узнаете кои сфери на отношенията се нуждаят от допълнителна грижа. Подобно на преглед при лекар, в този процес се обръща внимание на аспектите, които са определящи за щастието и издръжливостта на интимната връзка.

Използвайки комплект от въпросници и серия от интервюта в рамките на 1 среща с вас като двойка и по една среща с всеки от вас по отделно, имаме за цел да изследваме вашето преживяване за качеството на отношенията. В резултат на тези стъпки ще получите синтезирани резултати кои са силните сфери на вашата връзка и кои са областите за подобрение. Разполагайки с ясна оценка на статуквото, бихте могли да подсилите партньорството си именно там където то се нуждае от това.

Как протича прегледът на връзката?

Процесът на преглед на връзката се състои от 4 етапа, които протичат в рамките на 12 часа, разпределени в 2 срещи с вас като двойка, 2 индивидуални срещи и време за попълване на комплект от въпросници.

По време на тази първа среща

 • ще се върнем назад във времето и ще проследим историята на отношенията и значимите моменти, които са ви формирали като двойка
 • ще изследваме как се справяте с конфликтни ситуации
 • ще проучим какво изгражда и поддържа усещането за смисъл на вашето партньорство
Продължителност: 3 часа

Всеки от вас ще получи комплект от въпросници, които да попълни самостоятелно. Това може да се случи по два начина: онлайн или на хартиен носител.

Онлайн

Ако ползвате английски език, можете да попълните въпросниците онлайн;

Хартиен носител

Ще получите въпросниците на хартиен носител;

Продължителност: около 2 часа

След като попълните и изпратите обратно въпросниците, всеки от вас ще бъде поканен отделно за индивидуална сесия. Тя има за цел да даде пространство и двамата партньори да разкажат повече за себе си и да споделят своето лично преживяване за отношенията.

Продължителност: 2 часа

На базата на резултатите от тези 3 етапа ще бъде направена оценка на ключовите за отношенията области, за да се очертаят силните страни на партньорството и сферите, които се нуждаят от подобрение.

По време на тази среща ще направим обзор на ключовите области, които имат определящо влияние за щастието и устойчивостта на отношенията.

Ще се спрем на сферите, които са изпълнали като силни страни на вашата връзка и ще обсъдим как да останат такива и за напред.

Ще разгледаме кои области се нуждаят от подобрение и какви стъпки можете да направите в тази посока.

Продължителност: 3 часа

Защо си заслужава да направите преглед на връзката си?

Когато става въпрос за физическото ни състояние или изправността на колата, която караме, рядко бихме позволили някой да прави поправки или дори да предлага съвет, без да е направил изследвания или да е провел задоволителна проверка. Но по отношение на интимните ни връзки, тази проява на здравомислие не се прилага.
Прегледът на връзката ви дава оценка на състоянието на отношенията, базирайки се на проверени значими критерии.Резултатите от прегледа на състоянието на партньорските отношения, дават конкретни насоки кои са сферите, които имат нужда от грижа.
Инвестирайки в това да изследвате качеството на отношенията си, вие правите вложение, което да подпомогне щастието и издръжливостта на партньорството.

За какво може да послужи прегледът на връзката?

Резултатите от Прегледа на връзката могат да ви дадат яснота за състоянието на партньорството, както и да ви насочат върху какво да съсредоточите вниманието си, за да съхранявате, подхранвате и развивате отношенията си.

Те могат да ви послужат като основа, за да:

Работите върху партньорството си като двойка
Усвоите уменията, необходими за процъфтяваща връзка

Можете да практикувате в група специфичните умения, свързани с конкретните сфери на отношенията, като се включите в уъркшопа „7-те принципа на процъфтяващата връзка“, разработен за двойки от Института „Готман“

Заздравите връзката си с коучинг за двойки по метода ``Готман``

Ако предпочитате да работите върху вашата връзка при повече дискретност и да получавате специфични за вас насоки, бихте могли да се възползвате от коучинг за вашата двойка. Сесиите са планирани на базата на резултатите от Прегледа на връзката и са насочени към конкретни умения, необходими за подхранването на отношенията ви.

Каква е стойността на инвестицията във вашата връзка?

Финансова инвестиция: 550 лв.
Времева инвестиция: 12 часа
Емоционална инвестиция:

Провеждайки преглед на връзката, вие инвестирате в щастието и издръжливостта на вашите отношения. Така не само имате възможност да повлияете на траекторията на вашето партньорство, но и променяте модела на интимните отношения за следващите поколения като им служите за пример как се обича дълго и качествено.

Коучинг за двойки

Какво представлява коучинг за двойки?

Коучингът стъпва на Преглед на връзката и е съсредоточен върху развиването на необходимите нагласи и умения, за да бъдат подсилени онези области на връзката, които са се очертали като  нуждаещи се от подобрение.

В серия от сесии заедно ще работим за преодоляването на постоянстващите предизвикателства в вашите отношения, съгласно предварително договорени цели за развитието на вашето парньорство.

По време на всяка среща ще използваме структурирани упражнения и инструменти, които да ви позволят да усвоите умения и да практикувате като двойка нови начини на взаимодействие, които да вдъхнат сила на вашата връзка.

За кого е подходящ коучинга за двойки?

За двойки, които:

 • искат да укрепят и подсилят свързаността в отношенията си
 • срещат трудности в комуникацията
 • натъкват се на предизвикателства в разрешаването на проблеми
 • сблъскват се с повтарящи се конфликти
 • чувстват се раздалечени или самотни във връзката
 • изгубили са романтиката и привличането помежду си
 • загрижени са за отношенията си и търсят конкретни начини за справяне

Кога не се препоръчва коучинг за двойки?

За двойки, които:

 • са в криза или краен отношенчески дистрес
 • се борят със зависимости
 • имат инциденти на насилие
 • живеят с хронична болест

Каква е инвестицията в коучинга за двойки?

Времева инвестиция:
 • регулярни срещи с продължителност от 2 часа по предварително съгласуван график
 • броят на срещите зависи от договорените цели след прегледа на връзката
 • между сесиите са предвидени упражнения, които е възможно да изискват между 2 и 6 часа седмично
Финансова инвестиция:
 • 80 лв. за сесия, платими по банка след срещата;